Praktijk voor Fysio-, Oedeem- en Psychosomatische therapie Antroposofische therapie en hypnotherapie. Behandeling op Herengracht 52b, 1015BN Herengracht.

Behandeling uitsluitend bij u thuis in Amstelveen en omstreken

Huisregels

FysioFlux sluit geen contracten met zorgverzekeraars. Na elke behandeling ontvangt u een factuur die u vervolgens zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden en van uw zorgverzekeraar worden de kosten geheel/gedeeltelijk of niet vergoed.

Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan op voorhand bij uw verzekeraar na te vragen of en zo ja in hoeverre behandelingen van FysioFlux vergoed worden.

Betaling uitsluitend contant of met pin!

Klachtenregeling: ik ben aangesloten bij het KNGF en als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. (http://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren hou ik een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. De gegevens zullen 5 jaar bewaard worden en als er geen contact meer is geweest, worden de dossiers vernietigd. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u mij verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.
De fysiotherapeut zal zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

 

Tarieven*

 • Hypnose sessie
 • €140,-
 • Soul-Key sessie
 • €250,-
 • zitting fysiotherapie
 • €40,-
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
 • €50,-
 • Zitting oedeemtherapie
 • €40,-
 • Lange zitting voor clienten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
 • €60,-
 • Zitting psychosomatische fysiotherapie
 • €40.-
 • Screening
 • €25,-
 • Intake en onderzoek na screening
 • €40,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing
 • €40,-
 • Behandeling aan huis buiten Amstelveen normaal
 • €45,-
 • Behandeling aan huis buiten Amstelveen 1 uur
 • €60,-